23/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 30. března 1987
o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33
Předsedníctvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33 a stanoví den jejího konání na pátek 29. května 1987.
Kempný v. r.