História predpisu 110/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1988 - 15.01.1992