11/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
1. v zákone ČNR č. 64/1986 Zb. o České obchodní inspekci, v českom i slovenskom vydaní;
2. v registrácii Slovenského úradu v čiastke 15/1977 Zb. v slovenskom vydaní
1.
V § 15 druhý riadok má správne znieť: „v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo“;
2.
Registrácia má správne znieť takto:
„Slovenský banský úrad vydal podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy“.
1.
úpravu č. 1900/1977 z 29. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Cu dutinkou,
2.
úpravu č. 1901/1977 z 27. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (štvrťsekundové) elektrické rozbušky DeD-N s Cu dutinkou,
3.
úpravu č. 1902/1977 z 3. mája 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Al dutinkou.
Úpravami Slovenský banský úrad určil, ktoré ďalšie výbušniny možno používať pri trhacích prácach a za akých podmienok.
Úpravy sa rozoslali všetkým obvodným banským úradom a odborom výstavby a územného plánovania krajských a okresných národných výborov; možno do nich nazrieť na týchto orgánoch.“.