História predpisu 102/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1988 - 31.01.1991