101/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 25. novembra 1987
o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever a určuje deň ich konania na 5. a 6. februára 1988.
V. Šalgovič v. r.