História predpisu 1/1987 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1987 - 31.12.1991