História predpisu 91/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.1986 - 31.03.1990