História predpisu 80/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1987 - 28.02.1991