História predpisu 76/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1987 - 17.06.1990