68/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.11.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 20. října 1986
O vyhlášení doplňovací volby do Severočeského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 ods. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severočeského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa) a stanoví den jejího konání na pátek 5. prosince 1986.
Kempný v. r.