História predpisu 6/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.02.1986 - 31.12.1988