História predpisu 57/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1986 - 31.03.1990