História predpisu 56/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.1986 - 31.08.2008