História predpisu 53/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.1986 - 24.03.2001