50/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.09.1986

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze 7. srpna 1986
o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5) a stanoví den jejího konání na čtrvrtek 11. září 1986.
Kempný v. r.