História predpisu 49/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1986 - 14.10.1991