História predpisu 39/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1986 - 14.02.1993