História predpisu 36/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.05.1986 - 14.06.1993