História predpisu 33/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1986 - 30.06.1990