História predpisu 32/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.01.1986 - 22.08.1996