História predpisu 27/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1986 - 31.12.1990