História predpisu 25/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1986 - 30.06.1988