História predpisu 23/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.03.1986 - 31.12.1987