História predpisu 22/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.03.1986 - 29.04.1991