História predpisu 21/1986 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1986 - 31.12.1989