História predpisu 97/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1986 - 30.09.1996