História predpisu 89/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1986 - 31.12.2000