88/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 22. října 1985
o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram) a stanoví den jejího konání na pátek 15. listopadu 1985.
Kempný v. r.