História predpisu 84/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1985 - 31.12.1990