História predpisu 76/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1986 - 28.02.1991