História predpisu 71/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1985 - 17.10.1993