História predpisu 65/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1985 - 29.02.1996