63/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 23. července 1985
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín (volební obvod tvoří obce Česká Kamenice, Jetřichovice, Kytlice a Huntířov) a stanoví den jejího konání na pátek 13. září 1985.
Kempný v. r.