História predpisu 62/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1985 - 27.05.1991