54/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.07.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb vo vyhláške Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 21/1985 Zb. o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií v slovenskom vydaní
1.
Nadpis § 1 má znieť: „Vymedzenie sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií a jej účel“;
2.
Nadpis § 6 má znieť: „Organizácie“;
3.
Chýbajúci nadpis pod § 9 znie: „Odborové strediská“.
Redakcia