História predpisu 48/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1985 - 30.09.1988