História predpisu 45/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1985 - 31.08.1993