História predpisu 43/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1985 - 28.02.2010