História predpisu 40/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1985 - 31.05.1992