História predpisu 37/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1985 - 29.04.1993