História predpisu 31/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.1985 - 29.09.2000