História predpisu 30/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1985 - 29.09.2000