História predpisu 3/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1985 - 29.09.2000