29/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 2. dubna 1985
o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové (volební obvod tvoří čtvrť Třebeš a část čtvrtí Hradec Králové, Malšovice a Nový Hradec Králové. Dělící hranice probíhá od Moravského mostu po zástavbu Třebše, ulicí Hradeckou, po silničním obchvatu Třebše k ulici Na břehách, západním směrem k Labi, odtud po katastrální hranici Třebše zpět po ulici Na břehách, přes ulici Hradeckou a Engelsovu ke katastrální hranici Nový Hradec Králové a Kluky, po hranici místní části Kluky k ulici Brněnské, po které pokračuje směrem severním po Moravský most) a stanoví den jejího konání na pátek 26. dubna 1985.
Kempný v. r.