28/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 20. března 1985
o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 (volební obvod tvoří severovýchodní části města Teplic, území části Trnovan a Sobědruh, a je ohraničen ul. Zemskou, Říjnové revoluce a Třídou V. I. Lenina směrem na Ústí nad Labem) a stanoví den jejího konání na pátek 19. dubna 1985.
Kempný v. r.