História predpisu 24/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.04.1985 - 31.12.1988