História predpisu 22/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.04.1985 - 31.03.2002