2/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.1985

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
z 18. prosince 1984
o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I (severní část Zeleného Předměstí a centrum města ohraničené na severu řekou Labem, na východě řekou Chrudimkou, na jihu železniční tratí Praha-Česká Třebová a na západě železniční tratí Pardubice-Rosice) a stanoví den jejího konání na pátek 15. února 1985.
Kempný v. r.