História predpisu 141/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1986 - 30.07.1990