História predpisu 10/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1985 - 31.12.1985